Pinksteren 2013 t/m 2020

Pinksteren valt elk jaar weer op een andere datum, dat heeft ermee te maken dat Pinksteren altijd op een zondag en op een maandag moet vallen, hierdoor is de naam Pinksterzondag ook ontstaan. Daarnaast moet Pinksteren 50 dagen na Pasen plaatsvinden, de praktijk leert dat het vaak niet mogelijk is om de 50 dagen te combineren met de Pinksterzondag. Hierdoor vindt Pinksteren vaak 49 dagen na Pasen plaats. Doordat Pinksteren op een zondag en op een maandag valt hebben arbeiders alleen op maandag een extra dag vrij. Om alvast op de hoogte te zijn wanneer Pinksteren valt op de aankomende jaren tot en met Pinksteren 2012 hebben wij een overzicht gemaakt. Pinksteren 2013 valt op 19 en 20 mei, op een zondag en een maandag.

“Pinksteren 2013 t/m 2020” verder lezen

Pinksteren

Veel mensen in Nederland weten alleen dat Pinksteren een dag vrij betekend, echter zit er een veel groter verhaal achter Pinksteren dan alleen deze dag vrij. De geschiedenis van Pinksteren gaat namelijk ver terug in de tijd, Pinksteren is namelijk ontstaan uit het joodse Wekenfeest, die ook wel Sjavoeot genoemd wordt. Vroeger was Pinksteren alleen een dankfeest voor het binnenhalen van een goede oogst, pas in de tweede eeuw na Christus kreeg Pinksteren een nieuwe betekenis, toen kreeg Pinksteren als betekenis om het verbond tussen God en Israël te herdenken. De Christenen namen Pinksteren over als feestdag, echter gaven deze een andere betekenis aan het feest. De Christenen zien Pinksteren namelijk als een neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen, met het feest Pinksteren herdenken de Christenen deze heilige gebeurtenis. Het woord Pinksteren is ontstaan uit het Griekse woord Pentekosté, wat vijftig betekend. Dit refereert aan de dag wanneer Pinksteren wordt gevierd, dit is namelijk de vijftigste dag. Het Jodendom ziet de vijftigste dag dus als een Wekenfeest en de Christenen herdenken de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen.

“Pinksteren” verder lezen