Uitgelicht

Pinksteren 2013 t/m 2020

Pinksteren valt elk jaar weer op een andere datum, dat heeft ermee te maken dat Pinksteren altijd op een zondag en op een maandag moet vallen, hierdoor is de naam Pinksterzondag ook ontstaan. Daarnaast moet Pinksteren 50 dagen na Pasen plaatsvinden, de praktijk leert dat het vaak niet mogelijk is om de 50 dagen te combineren met de Pinksterzondag. Hierdoor vindt Pinksteren vaak 49 dagen na Pasen plaats. Doordat Pinksteren op een zondag en op een maandag valt hebben arbeiders alleen op maandag een extra dag vrij. Om alvast op de hoogte te zijn wanneer Pinksteren valt op de aankomende jaren tot en met Pinksteren 2012 hebben wij een overzicht gemaakt. Pinksteren 2013 valt op 19 en 20 mei, op een zondag en een maandag.

“Pinksteren 2013 t/m 2020” verder lezen

Uitgelicht

Pinksteren

Veel mensen in Nederland weten alleen dat Pinksteren een dag vrij betekend, echter zit er een veel groter verhaal achter Pinksteren dan alleen deze dag vrij. De geschiedenis van Pinksteren gaat namelijk ver terug in de tijd, Pinksteren is namelijk ontstaan uit het joodse Wekenfeest, die ook wel Sjavoeot genoemd wordt. Vroeger was Pinksteren alleen een dankfeest voor het binnenhalen van een goede oogst, pas in de tweede eeuw na Christus kreeg Pinksteren een nieuwe betekenis, toen kreeg Pinksteren als betekenis om het verbond tussen God en Israël te herdenken. De Christenen namen Pinksteren over als feestdag, echter gaven deze een andere betekenis aan het feest. De Christenen zien Pinksteren namelijk als een neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen, met het feest Pinksteren herdenken de Christenen deze heilige gebeurtenis. Het woord Pinksteren is ontstaan uit het Griekse woord Pentekosté, wat vijftig betekend. Dit refereert aan de dag wanneer Pinksteren wordt gevierd, dit is namelijk de vijftigste dag. Het Jodendom ziet de vijftigste dag dus als een Wekenfeest en de Christenen herdenken de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen.

“Pinksteren” verder lezen

Hemelvaartsdag 2013 t/m 2020

Hemelvaartsdag valt elk jaar op een andere datum, dit komt aangezien Hemelsvaartsdag altijd 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren moet vallen. Om religieuze redenen moet Hemelvaartsdag altijd op een donderdag vallen in Nederland. Er zijn echter ook landen die Hemelvaartsdag op de zondag voor Pinksteren vieren. Hemelvaartsdag valt in 2013 op donderdag 9 mei. In het onderstaande overzicht staan de data van Hemelvaartsdag voor de jaren 2013 tot en met 2020. “Hemelvaartsdag 2013 t/m 2020” verder lezen

Hemelvaart

Een ander religieus feest is Hemelvaart, dit feest wordt niet alleen binnen Christelijke kringen maar ook binnen de Islam gevierd. Voor de meeste mensen is Hemelvaartsdag gewoon een extra dagje vrij, voor gelovigen is dit echter een hele belangrijke dag, er zit namelijk een hele betekenis achter Hemelvaart. Hemelvaartsdag vindt altijd tien dagen voor Pinksteren plaats, altijd op een donderdag. Hemelvaartsdag is niet alleen bekend in Nederland, in de landen Groenland, Frankrijk, Finland, Duitsland, Haïti, Indonesië, IJsland Luxemburg, Liechtenstein, Nederland, Madagaskar, Namibië, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland is Hemelvaartsdag namelijk ook een erkende feestdag. “Hemelvaart” verder lezen

Pinksterbloem of Pinksterbruid

Rond Pinksteren zijn er heel wat gebruiken, een van deze gebruiken die op het gebied van geschiedenis ver teruggaan in de tijd zijn de Pinksterbloem, ook wel Pinksterbruid genoemd. Vroeger was dit een feest waarop het mooiste meisje van de dorp of van de streek door jongens tot Pinksterbloem (Pinksterbruid) werd gekozen. Hierna werd de Pinksterbruis met bloemen versierd en officieel gekroond. Op deze avond werd tussen de Pinksterbruid en de jongens een band gecreëerd, het had dus een beetje verband met het uithuwelijken, dat tegenwoordig nog steeds gebeurd. De Pinksterbloem (Pinksterbruid) stond symbool voor een nieuw begin, namelijk de aanvang van de zomer, daarnaast stond de Pinksterbruid ook symbool voor het huwelijk.

“Pinksterbloem of Pinksterbruid” verder lezen

Bedevaart en gebruiken met Pinksteren

Voor veel mensen heeft Pinksteren ook een andere betekenis. Tijdens Pinksteren zijn er namelijk heel veel bedevaarten, processies en schuttersfeesten. Deze stonden vaak in het teken van de hoop op genezing. Mensen uit verschillende streken trekken rond Pinksteren naar de heilige plekken, zoals de heilige kerken of plaatsen waar heilige personen geleefd zouden hebben. Een beroemde bedevaart tijdens de Pinksterdagen is de Mariabedevaart, dit wordt daarom een pinksterbedevaart genoemd. Deze bedevaart gaat naar het Brusselse Halle en is ter ere van de Zwarte Madonna.
“Bedevaart en gebruiken met Pinksteren” verder lezen